The Tom-System

The Tom-System is een bindsysteem waarmee u het gewas aan het touw kunt bevestigen. We gebruiken The Tom-System in vruchtgroente gewassen zoals komkommer, tomaat, aubergine en paprika. Tevens gebruiken we het in sierteeltgewassen zoals, ficus, potcymbidium en andere potplant teelten. The Tom-System is door Hortiware met veel succes in de markt gezet. Het is een succes doordat er fors op arbeidskosten en afvalkosten wordt bespaard en het gewas minder stress heeft. Hierdoor zien we een productieverhoging en in de komkommerteelt minder kromme vruchten.

Hortiware heeft zeer veel kennis in huis wat betreft het clippen of opbinden van gewassen. Wij hebben een aantal jaren geleden The Tom-System in de Nederlandse markt gezet omdat we het een duurzaam alternatief vinden voor plastic oplossingen. Inmiddels is in de markt wel gebleken dat onze visie de juiste is geweest, gezien het aantal tevreden gebruikers.

Het apparaat clipt een ringetje om de plant en het touw waardoor het gewas opgebonden wordt. Het grote verschil ten opzichte van andere bindystemen is enerzijds het materiaal (metaal) en anderszijds het feit dat het ringetje wordt vastgeknepen áán het touw waardoor het z’n positie behoudt en de plant goed in balans houdt.

Het systeem werkt met een paal in combinatie met een veerbalanser en een contragewicht. De machine is zwevend en op de juiste hoogte en juiste sterktes in te stellen zodat gewrichtsbelasting wordt voorkomen.

Compostering
Door de ringen van The Tom-System te gebruiken heeft de teler geen probleem met het afvoeren van het gewas aan het einde van de teelt en heeft deze aanzienlijk minder hoge afvalkosten. Dit komt doordat het oude gewas in het composteertraject makkelijk van de ringen ontdaan kan worden middels een magneet. En doordat het goed te scheiden is, krijgen we weer herbruikbaar materiaal.

Voordelen
*Verlaging van de afvalkosten
*Minimaal 15-20% arbeidsbesparing
*Minder ringen benodigd ten opzichte van andere systemen (hierdoor staan er nooit dozen op het middenpad)
*Eenvoudig in gebruik
*Ergonomisch in gebruik

In welke teelten passen we The Tom-System toe
Zowel in de sierteelt als in de groenteteelt gebruiken we The Tom-System. In de sierteelt met name voor de pot cymbidiums, ficussen. We kijken momenteel waar nog meer mogelijkheden zijn in de sierteelt. Voor in de groenteteelt zijn dit de gewassen: tomaat, komkommer, paprika, aubergine en ook de bio/eco teler en de traditionele komkommerteelt, evenals de belichte tomatenteelt.

Demonstratie/proef
Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op. Wij kunnen onze succesverhalen delen en u bijpraten over wat we in uw teelt al hebben bereikt met The Tom-System en aangeven wat het voor u kan betekenen. Wij geven vaak eerst in een gesprek advies over hoe om te gaan met het systeem en over bijvoorbeeld welke touwdikte wenselijk is voor welke teelt. Dan bieden we de mogelijkheid om het apparaat op een kleine oppervlakte testen. De keuze daarna is vaak al snel gemaakt voor The Tom-System. Bekijkt u hier een demo van het apparaat.

Site by Alsjeblaft!